Indre Venna Elgjaktlag     -- er ikke som andre jaktlag        

    ELGJAKT

Elgjegerens Aftenbønn  


Jaktterreng

Jaktrapport 1982

Fellingslogg 

Elgskankkasting 2012  (Video)

BILDEALBUM  

  JEGERE:

Arvid

Birger N

Kåre

Jørgen

John J

Gunnar

Odd

Trygve

Jostein H

Frode

Stein

  GJESTE-JEGERE:

Bjarne

Jon A

Ola O

Johnny

Birger R

Bernt 

Jens

Henrik

Tor

Agnar

Marius

Stig

Bjørn

Jostein R

 

  JAKTBLOGGER

2009 Elgjakt-blogg

2010 Elgjakt-blogg

2011 Elgjakt-blogg

2012 Elgjakt-blogg

2013 Elgjakt-blogg  

 

LINKER:

Meraker Brug

Malvik Kommune

Værmelding på yr.no

Bergulgruppen

Mostadverk Jernverks Venner

Indre Venna Elgjaktlag ble stifta i 1982. Bakgrunnen var at noen av grunneierne i Vennagrenda i Mostadmark etterhvert var blitt misfornøyd med den godtgjørelsen man fikk fra Meraker Brug for leie av jaktretten. De tre innerste gårdene i Vennagrenda slo seg sammen, og søkte Malvik kommune om fellingstillatelse på elg i det området, som tilsammen utgjorde ca. 1500 da. Med den elgbestanden som da var i Malvik, og de reglene som gjaldt for minsteareal, ble kvoten man fikk tildelt:

1 dyr hvert tredje år,. - Annenhver gang; voksent dyr og kalv. 

For 1982 fikk man tillatelse til felling av voksen okse. 

Den eneste av de tre grunneierne med noe erfaring i elgjakt,  var den gang Arvid Wennberg, og han ble dermed den naturlige jaktleder for laget. Den første dagen av elgjakta, altså 25. september 1982 var jaktlaget bemannet med:

Arvid Wennberg Hundekar  med lånt gråhund                                                           Jørgen Wenn  Postjeger                                                                                               John J. Venn Postjeger og driver uten hund                                                                  Odd Bjørkli  Postjeger                                                                                                 

Etter 1982, har kvotene stort sett økt, men man har også, - midt på 1990-tallet, - sett en bestandsreduksjon og dermed reduserte fellingskvoter.

Indre Venna Elgjaktlag har også utviklet seg med tiden. 3 av de 4 som dannet laget i første peride1982 er nå vandret til de evige jaktmarker. Kåre Høiby og Birger Nonstad kom inn som kjærkommen styrking av laget allerede i 2.-perioden i 1982. Arvids bror Bjarne Wennberg var med som gjestejeger de par siste dagene i 1982. I 1985 kom  Gunnar Amdal  med på laget, han hadde også med seg gråhunden Varga. Gunnars far Jon Amdal var med som gjestejeger i noen år på 80-tallet. I 1986 ble laget styrket med hundekaren Trygve Molund. Den gang  med gråhundtispa Raja, som da var ett år gammel og fersk i gamet. Ola O Venn var med som gjestejeger et par dager i 1993. Johnny Hammer var gjestejeger i Indre Venna i noen år på slutten av 1990-tallet.  Jostein Hammer kom med på laget i 1999 og Frode Alsethaug ga seg med i 2004. Frode har hatt med seg flere elghunder, blant annet svarthunden Toto.  Bernt Ravlum var med som gjestejeger i 2003 - 2005. Seinere har laget hatt Birger Reinås, Jens Alsethaug og Henrik Brøseth med seg som gjestejegere i lengre og kortere perioder. Kåre Høyby går fra seongen 2009 over til annet jaktlag i Stjørdal.

Nye gjestejegere i sesongen 2009 har vært Stein Overvik fra Selbu og Torgeir Hjertnes fra Eikelandsosen litt sør for Bergen, -dog med aner i Mostadmarka. Tor Viken, -gårdbruker på Viken Nedre har også vært med laget som gjestejeger flere dager denne sesongen.

Før seongen 2010 har Jostein Hammer valgt å avslutte sitt engasjement i jaktlaget.         Stein Overvik er fra denne sesong med som fast medlem av jaktlaget. 

Like før sesongen 2011 startet, ble Trygves gråhund Dixie syk, og måtte ta de framtidige elgjaktene på de evige jaktmarker. Indre Venna Elgjaktlag takker Dixie for mang en elg og mang ei trivelig stund, både i og utenfor elgjaktene. Denne sesongen har vi hatt med Agnar Reinås et par dager og  Stig Alsethaug som gjestejeger en dag. Stig er bror av Frode.

Den 3. des 2011 fikk vi ei trist melding: Jens Alsethaug hadde dødd under en rådyrjakttur i Selbu, -sammen med Frode og Stig. Plutselig, - underveis å gå fram fra dagens siste post, segner han om, og en meget ivrig og dyktig jeger har avsluttet si siste jakt. Vi lyser fred over hans minne.

Etter å ha  mistet Dixi like før jaktsesongen 2011, fikk Trygve låne gråhundtispa Tinka av Agnar Reinås. Trygve likte denne bikkja så godt, at han like godt bestilte en kvalp fra henne. Kvalpen,- ei to mnd. gammel tispe ankom Snustad sødag 25. mars 2012. Hun har fått navnet  Tyra, - og vi presenterer henne for omverdenen ved å publisere  noen bilder av den nye jaktkameraten under her.

I jaktsesongen 2015 har jaktlaget også hatt elgjakt på Selbustrand. Det midtre jaktfeltet ble lyst ledig, og Stein la inn søknad og fikk tilslag. Det var i utgangspunktet snakk om felling av 8 dyr,men ble utvidet med 2 tilleggsdyr.

 

Tyra viser allerede tegn til å bli en god elghund, - ikke sant???

 

 

Ei vellykket jakt i Svea 4. okt. 2007

 

  Ei vellykket jakt i Nonshaugen 5. okt. 2009

 

Ei vellykket jakt på Ytre Damtjønnkjøl 8. okt. 2010

 

Ei vellykket jakt på Ytre Damtjønnkjøl 9. okt. 2011

 

Ei vellykket jakt på Ltlflåkkåmyra 5. okt. 2012

 

Ei vellykket jakt i Kattåsen 19. okt. 2013

Ei vellykket jakt i Viken 10. okt. 2015

 

Webadministrator er Odd Bjørkli

Sist oppdatert   : 19.02.2016

Jegerbemanning 2013

Trygve

Frode

Henrik

Torgeir

Stein

Tor

Marius

Bjørn

Odd