Indre Venna Elgjaktlag

             JAKTBLOGG 2010

Elgjakta 2010 for Indre Venna Elgjaktlag ble startet om morgenen lørdag 25. sept med et drev i Sneisberget. Postmannskaper var Tor, Henrik, Stein og Odd. Hundekarer Trygve og Frode, med hhv Dixie og Troya startet fra veien i sneismarka, og kom snart i kontakt med elgspor og elgteft. Imidlertid viste det seg at det var noen fotturister ute og gikk tur med geitene sine, så elgene var nok blitt fortenkt og hadde "skygget banen" før vi var på plass. Altså tørt drev.

             

Derfor ble det kaffekok ved Purktjønnbekken.

Så tok man postrekke på Viken Nedres mark, med Henrik som utskutt post ved Volden Nedre. Tor, Stein og Odd var plassert langs ryggen over Vikajardet. Hundeekvpajse Molund startet fra Brubakken, og ekvipasje Alsethaug startet fra vikelvbrua nedafor Brandom. Sistnevnte ekvipasje løyste ku og kalv, som først passerte i litt høy fart posten til Stein, for så  å komme gunstig for Odd som satt lengst vest. Kalven kom ikke stort lenger. 

     

Kælvfall  vest for Vikajardet 25. september 2010.     Skytter med godt grep om kælvøret.

Dag 2 av årets elgjakt, søndag 26. sept.  gikk med noe redusert mannskap. To postjegere hadde meldt forfall grunnet annet viktig forefallende arbeid, - hjortjakt for den enes vedkommende, og vøling av hønfjøs for den andre. Dermed var laget nå to hundeekvipasjer og to postpassere. Første drev ble gjort i marka til Viken Nedre. Postene ble satt ut langs vestgrensa mot Meraker Brug. Hundekarene gikk på fra gårdstunet. Tor Viken som hadde post lengst sør, gikk seg på ei kvige underveis til sin post, men fikk ikke skutt. Trygve/Dixie (eller muligens var det den andre ekvipasjen)  løyste ku med singel kalv, som passerte vestover mellom postene. Det ble så kaffekok ved den nordligste av postene, - i strålende godt høstvær.

           

Søndag 26.09.2010  Frode med svartkjelen                   Dixie og Trygve venter på kaffesupen

Drev nr. to ble gjort i marka nord for Saggranhaugen, med poster på Hansåsen og i dalen litt lenger vest. Dette ble tørt drev, tross at det var optimistiske hundenaser til å begynne med. Sikkert elg som hadde passert i morgentimene. Dagens jakt ble avsluttet etter dette.

Lørdag 2.okt. 2010 gjenopptok Indre Venna Elgjaktlag jakta etter noen dagers opphold grunnet annet arbeid. Fullt mannskap! Trygve, Frode, Stein, Torgeir, Henrik, Jens og Odd la, etter samling i Snustad Nedre, ivei til poster på ei rekke fra Ytre Nonshaugkjøl til Vennaelva. Tre Hundeekvipasjer startet drev fra Skytebanen. Alle ekvipasjene løyste elg ganske tidlig, men stri synnavind, gjorde det vanskelig, slik at alle elgene (uvisst antall) strøk sør- og østover innafor Nonshaugen.  Det vart bare vinden å stri med for postene, - og så vart det kaffekok ved enden av veien nord for Ytre Damtjønna.

        

Kaffedrikkende elgjegere er: Torgeir, Tor og Stein                   og nestorjeger Jens Alsethaug

Etter kaffe, flæsk, elgfeskkak og kakskive vart postene satt ut i ei rekke fra Lit-Flåkkåmyra til Ytre Nonshaugkjøl og hundekarene gikk på fra enden av Lauvdalsveien.  Både de lærde og gemene elgjegere i laget strides ennå i skrivende stund om hvem det var som løyste dyret, men på post til Jens Alsethaug, som satt nordøst påp Stor-Flåkkåmyra, kom det ei lita kvige som ble felt. For alt det vi vet kunne det være noen fuglejegere som løyste den. 

Jens med nyfelt kvige på Stor-Flåkkåmyra

Her er kviga i ferd med å bli lastet opp for siste reis, - i sekshjuling og Canada-pulk.

 

Søndag 3. okt starter Jaktlaget ut fra Litldammen. Postrekke fra Selbekkøyberget til Hokjølen. Rekkefølge nedenfra og oppover: Tor, Jens, Stein, Odd og Henrik. Tre hundeekvipasjer går til innafor Vennavolden og driver utover. Det ble tidlig løyst elg, men sterk vind (15 sekundmeter), - såsom igår gjorde det vanskelig å drive. Dog, -tvillingku kommer på post til Jens Alsethaug i Nedre Griskollmyra, der den ene kalven blir liggende.

Jens har vomma ut kalven, og bikkjene Dixie og Troja er fornøyd med tingenes tilstand.

Etter kaffekok ved kalvfallet, tok laget postrekke fra litt innafor skytebanen, langs åsryggen utover til litt utafor Nonshaugtoppen. Her ble også løyst elg ganske umiddelbart, men postrekka var glissen nok til at alle smatt. Vinden må også her ta sin del av skylda.

 

Mandag 4. okt. la laget første drev i Kattåsen-området vest for Kjønnåstjønna. Trygve med Dixie startet fra Ytre Damtjønn, og Frode med Troja startet fra Litl-Flåkkåmyra.  Sistnevnte ekvipasje løyste elg ganske snart, men den tok feli retning i forhold til postrekka. Trygve/Dixie løyste ku med singel kalv i Tjønndalen, og de kom på post for Torgeir som satt nærmest tjønna sammen med Teo. Kalven ble liggende der.

Torgeir og Teo med kalv felt ved Kjønnåstjønna mandag 4.0kt. 2010.

Kaffekok ved kalvfall. Henrik, Torgeir, Stein, Frode og svartkjelen er i god elgjaktstemning.

          

Torgeir med langskafta steikepanne     --   og Trygve på sekshjuling, - Mostadmark Kapell i bakgrunnen.

Etter kaffekok med masse skrøner og jælk-kjæft, og en enkel fraktsjau med kalven, la man ei postrekke fra Damtjønna mot Hansåsen. Det var endel elg der, men verken Trygve/Troja eller Torgeir/Teo lyktes å få noen av dem fram til noen av postene.

Tirsdag ble første drev tatt i Aunberga øst for Rødmyrdalen. To av hundeekvipasjene løyste elg, men også idag gjorde meget stri vind det vanskelig å få dyrene på post. Det ble kaffekok nord for Kryssmyra.

Komplett mannskapsoppsetning på Indre Venna Elgjaktlag 2010 ved kaffekok 5. oktober

Neste drev ble gjort i området sør for Viken. Med postrekke både mellom Viken og Slette langs Selbuveien, og fra Viken til der skråveien tar fra elva i Lauvdalen. Alle ekvipasjer løyste elg, men igjen ble vinden en faktor som elgen utnyttet bedre enn jegerne. Tredje drev ble lagt i marka vest for Viken. Her fikk man ei tvillingku på post for Torgeir, men de gikk skjult i skogen på en måte som gjorde det uråd å skyte. 

På tirsdagskvelden var det rakfiskaften på Elgbakken.

    

Rakfisklag på Elgbakken er blitt tradisjon i Indre Venna Elgjaktlag. F.v: Tor, Trygve, Frode, Henrik og Jens

     

Når det lir litt på kvelden, kommer skuvsenga til sin rett.     Kona til Stein, Heran er også glad i rakfisk

Onsdag tok man i bruk postrekke fra Vennaelva til Ytre Nonshaugkjølen igjen, og det viste seg fort å være elg i terrenget. Henrik fikk ku med tvillingkalver på post, - kloss hold bak seg, der han satt ved myra bak Litlberget. Den ene kalven ble felt. Det ble registrert minst to kyr til med kalv(er) i området.

En tvilling skiftet til de evige  jaktmarkene oppe på Litlberget. 

På vei til å avslutte dagen, felte Henrik en kalv på Trygves privat-vald sør for Vennaelva ved Snustadøyan.

Henrik med felt og utvommet kalv sør for Vennaelva ved Snustadøyan

Torsdag ble det først gjort et drev i Aunberga øst for Rødmyrdalen. Det ble løyst elg, men stri vind gjorde at elgen hadde "bukta og begge endene". Deretter gjorde laget et drev i Kattåsen. Ku med singel kalv kom på post for Odd vest for Stor-Flåkkåmyra. Frode deriv ei singel ku på post for både Stein og Tor  som satt ved Litl-Flåkkåmyra. Siste drev ble gjort i Saggranhaugen, og ku med kalv kom på post for Torgeir, som satt tårnet ytterst på Ytre Damtjønnkjøl.

Jens har somna i godværet. Dixie får litt kos av Torgeir.  Kaffepause ved Lauvdalsgrinda. 

Fredag var laget oppsatt med noe nytt mannskap. Agnar Reinås med Tinka var vikar for Jens denne dagen. Man hadde også med seg Oddbjørn Alterskjær, som ubevepnet kaffekoker. Første drev ble gjort i Svemarka med poster mot Lauvdalen. Ingen elg kom på post, trass for at både Trygve/Dixie og Frode/troja løyste og drev elg.  Neste drev ble gjort med postrekke fra Vennaelva til Lomtjønnkjølen. Flere elger ble løyst, men ingen kom på post. Sise drev ble gjort i Sagåsen. Her så det ikke ut til at det var noen elg som hadde tilhold for tiden. 

 

Lørdag den 9.okt. tok Indre Venna Elgjaktlag første drev i Nonshaugen, - med postrekke fra Vennaelva til Ytre Nonshaugkjølen. Det var flere dyr i drevet, men det bars enten opp innafor postrekka, eller det bars nordover ved Vennasaga. Etter kaffekok ved enden av Damtjønnveien, ble det satt poster på Ytre Damtjønnklølen og Trygve med Dixie og Frode med Troja gikk på fra Stor-Flåkkåmyra. Trygve/Dixie løyste elg på toppen av skråveien opp, og det bars til Lauvdalen. Så tok de seg på tak og gikk ned Brannen-feltet. Der løyste de en okse, som så kom på post for Stein som satt midt på Damtjønnkjølen. Den falt som en sekk for ei 19-grams kule fra en .375H&H. 

Ytre Damtjønnkjøen 9.okt.10. Okseskytter Stein i positur med .375H&H mens Jens Alsethaug bivåner bak

Trygve og Dixie klarte å drive en okse inn på posten til Stein . 

Søndag 10. var det jakt på privat vald. Første drev ble gjort i marka mellom Viken og Volden, og Trygve/Dixie løyste elg, men den kom aldri på post. Det var poster både på Vikajardet og ved Volden. Deretter ble det forsøkt et drev i Sneisberget/Purktjønnberget. Dette ble resultatløst. Dagens siste drev ble gjort sør for Viken, med postrekke fra Vikelva til oppunder Raukjølen. Det var tydelig at her hadde det traffikert en hel del elg, men man fikk ikke løyst noen under dette drevet. Da ble det kaffekok ved brua over Vikelva.

Kaffekoking ble det ved brua over Vikelva. Han med oransje caps er Bjørn Grønning, -ubevepnet jaktassitent for anledningen, og ellers Stein's svigersønn. F.v ser vi : Dixie, Jens, Stein Bjørn og Tor.

  

Dixie, Trygve og Frode.   Emil Haugan kjente kaffelukta, - og dukket opp mens laget satt ved Vikelva.

Også lørdag den 16. oktober var det privat vald som var jaktmarken for Indre Venna Elgjaktlag. Laget hadde denne dagen med seg en ny gjestejeger, - Marius Krokan fra Sneisen. Første drev ble gjort i marka mellom Viken og Volden, men denne gang syntes dette ikke å være tilholdsted for jaktbart vilt. Laget flyttet derfor over til andre sida av Vikelva, og satte postrekke fra Raukjølen og vestover. Trygve med Dixie løyste elg, og denne, ei kvige kom på post for Marius som satt på Litl-Raukjølen. Den gikk ca 200m før den la seg i ei grøft på Gruvmyra.

  

Kviga tok overgangen til de evige jaktmarker i ei grøft.   Hundefører Trygve og kvigeskytter Marius

Fredag den 22 okt. la Indre Venna Elgjaktlag ivei på jakt igjen. Det gjenstår å felle et ungdyr for å fylle kvoten. Jaktområdet legges til Kattåsen og omkringliggende terreng. Første postrekke ble satt fra Lauvdalsveien til Stor-Flåkkåmyra. Både Odd og Tor hadde dyr på post, - men feil type dyr. 

Kaffekok denne fredagen skjedde i ei solrik dalside ved Lauvdalsveien.

Tor hadde dekket på bord

Denne kaffekjelen er Petter Bjørklis 1947-modell, og den har siden den gang, vært med på mang en jakttur.

Neste postrekke ble satt fra Bastuhølet til Ytre Damtjønnkjøl. Tor og Stein fikk elg på post, men fortsatt ikke riktig størrelse.

Lørdag 23 oktober var en våt dag i jaktmarkene til Indre Venna Elgjaktlag. Hundekarene oppdaget i nysnøen elgspor ved østenden av Ytre Damtjønna, som tydet på at det var elg som sto på nordsida av tjønna. Det ble satt postrekke i vestkant av tjønna, og elgen kom på post  for både Odd og Jens. Det viste seg å være ei voksen ku. Deretter ble terrenget i Brannen og ned mot tjønndalen gjennomsøkt, og både Henrik og Stein fikk elg på post, - men det var kun voksne kyr både med og uten kalv. I siste drev gikk Tor med Dixie, og de løyste tre dyr som viste seg å være kyr og kalv.

  

Trondsenkåken ved Snustaddammen er iår brukt som husly for jaktkamerater fra Selbu

      

Utstoppa elghau egner seg utmerket som garderobe og våpenstativ

    

Jägermeister skal drikkes med kultur. Indre Venna Elgjaktlag har anskaffet nye kopper, - spesialdesignet for dotsup , slaktardram og andre liknende anledninger.

Søndag 24 oktober var været litt lettere, og laget valgte å sette postrekke fra Selbuveien til Bjønnhølet i Sve-marka. Trygve/Dixie løyste elg nokså snart da de startet fra Selbuveien, og det viste seg å være ei kvige, som kom på post for Marius Krokan, som satt omtrent på vasskillet på åsen, - litt vest for Stor-furu. Den gikk i bakken etter to skudd i kaliber 6,5X55. Dermed var kvoten for 2010 blitt fylt, -både på Meraker Brugs felt Vennamarka, - og på det private valdet til Trygve.

  

Ei kvige ble felt av Marius.  Jens og Frode er klar for å bistå ved utvomming

Så vart det årets siste kaffekok under elgjakta. F.v: Marius, Frode, Stein, Jens og Trygve.

 

TILBAKE